Irma van Koningsbruggen en Nelleke de Noo

De tentoonstelling (van 20 september 2015 tot 25 oktober 2015) met kunstwerken van Irma van Koningsbruggen en Nelleke de Noo wordt op zondag 20 september 2015 om 15.00 uur geopend bij Galerie-Oisterwijk, Stationsstraat 15, 5061HE Oisterwijk.
Irma van Koningsbruggen is traditioneel opgeleid en met een eervolle vermelding afgestudeerd. Zij wil zich niet binden aan een bepaalde richting. Na een vervolgopleiding in Utrecht is zij vrijer gaan werken. Dit komt tot uiting in de diversiteit van materiaal, vorm en thematiek in haar werk. De werkwijze die Irma hanteert is zowel procesmatig als intuïtief te noemen. Pas tijdens het werken krijgen de beelden hun definitieve vorm. Het materiaalgebruik varieert van `objets trouves`uit onze wegwerpmaatschappij tot natuurlijke materialen, zoals hout, takken en klei. Ook brons, cortènstaal, aluminiumcement en gips zijn materialen waarin zij haar ideeën vormgeeft. Naast ruimtelijk werk maakt Irma ook schilderijen.

het echtpaar

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelleke de Noo
Een door tijd en ruimte reizend beeldend kunstenaar
‘In mijn kunst verbind ik mij met oude plekken op aarde. Plaatsen in het landschap waar onze voorouders hun heiligdommen oprichtten zoals steencirkels, leylijnen, tempels en kerken. Al jaren reis ik de wereld over om deze ‘krachtplaatsen’ zelf te bestuderen en te ervaren. Omde grond, de aarde, de stenen en de plek zelf, daadwerkelijk te voelen. Mijn gewaarwordingen vertaal ik in schilderijen of beelden, tot de essentie geabstraheerd. Om op deze manier het‘oude weten’ op een nieuwe eigentijdse manier zichtbaar te maken.
Met mijn kunst wil ik bijdragen aan de kloof tussen wetenschap en intuïtie (daarmee ook de dialoog aangaan met onderzoekers op het grensvlak van onder meer archeologie en geologie). Het oudste cultuurgoed op een nieuwe manier zichtbaar maken en daarmee aandacht brengen naar de waarde van de aarde’.