Kunst en de magie van spel

Al jaren wordt door verschillende theoretici de relatie gelegd tussen kunst en spel, onderstaande uitspraken onderschrijven dit:
Sigmund Freud Psycho-analyticus, kinderpsycholoog. (1892 – 1939))
Het zijn onze onvervulbare en onvervulde wensen, die tot fantaseren, dagdromen, spelen of kunstuitingen leiden.

Donald Winnicot Kinderarts en psychoanalyticus (1896 – 1971)
‘Leven zonder creativiteit is levend dood zijn’.

Friedrich Schiller Dichter-filosoof. (1795 – 1805))
Als de geest, in volle vrijheid, zijn eigen wetten aan het fantasiemateriaal, aan deze beeldenseries, gaat opleggen, ontstaat spel of (een poging tot) een kunstuiting.

Wilna van den Heuvel heeft 13 kunstenaars uitgenodigd zich te laten inspireren door dit thema. Wat betekent spel in hun schilderijen of sculpturen en hun manier van werken? Hoe komen ze tot verbeelding?
Dit heeft geleid tot een bijzondere verzameling van werken waarin sommige kunstenaars al spelend tot hun kunstwerk zijn gekomen, anderen schilderen juist over spel en spelen in relatie tot ervaringen.
De motivatie om iets te gaan verbeelden begint bij verwondering over wat ik zie en ervaar en de behoefte om daar een eigen expressie aan te geven’ (van der Pol, 2022)
‘Verbeelding laten werken op het doek, in de kleuren, in de vormen … voor mij kan schilderen een spel zijn, niet altijd – maar ik vind het soms interessant om ‘de kwast het woord te geven’, om het te laten spelen op het doek, en vaak kijk ik verbaasd naar wat er uitkomt. (Kirsten Nøhr, 2022)
Samen met Bert Arts richtte Wilna van den Heuvel een bijzondere expositie in die in Galerie Oisterwijk te zien is.
24 april is de feestelijke opening, waar Froukje Hajer, voorzitter van Ruimte voor de Jeugd samen met Wilna van den Heuvel de expositie zal openen. www.ruimtevoordejeugd.nl

Zie ook de uitnodiging voor het Speelforum op 8 juni a.s.