Kunst en de magie van spel

Beste kunstvrienden,

Al jaren wordt door verschillende theoretici de relatie gelegd tussen kunst en spel, onderstaande uitspraken onderschrijven dit:

Sigmund Freud Psycho-analyticus, kinderpsycholoog. (1892 – 1939) ‘Het zijn onze onvervulbare en onvervulde wensen, die tot fantaseren, dagdromen, spelen of kunstuitingen leiden’.
Donald Winnicot Kinderarts en psychoanalyticus (1896 – 1971) ‘Leven zonder creativiteit is levend dood zijn’.

Wij hebben 13 kunstenaars uitgenodigd zich te laten inspireren door de relatie tussen kunst en spel. Hoe magisch is dat? We hebben gevraagd wat spel betekent in hun schilderijen of sculpturen en hun manier van werken? Hoe komen ze tot verbeelding?

Dit heeft geleid tot een bijzondere verzameling van werken waarin sommige kunstenaars al spelend tot hun kunstwerk zijn gekomen, anderen schilderen juist over spel of leggen een relatie tussen verbeelden vanuit eerder opgedane ervaringen.

Enkele uitspraken:

‘De motivatie om iets te gaan verbeelden begint bij verwondering over wat ik zie en ervaar en de behoefte om daar een eigen expressie aan te geven’ (van der Pol, 2022)

‘Verbeelding laten werken op het doek, in de kleuren, in de vormen … voor mij kan schilderen een spel zijn, niet altijd – maar ik vind het soms interessant om ‘de kwast het woord te geven’, om het te laten spelen op het doek, en vaak kijk ik verbaasd naar wat er uitkomt. (Kirsten Nøhr, 2022)

Wij richtten een bijzondere tentoonstelling in die in Galerie Oisterwijk te zien is van 24 april tot en met 3 juli 2022.

   

24 april om 15 uur is de feestelijke opening, waar Froukje Hajer, voorzitter van Ruimte voor de Jeugd samen met Wilna van den Heuvel de expositie  zal openen.

Welkom!!!!

www.ruimtevoordejeugd.nl